Sociale architectuur deel 2

Dit is een testje

Definitie Sociale Architectuur

Definitie Sociale Architectuur:

  • het ontwerpen en realiseren van,
  • weefsels, verbindingen, systemen en constructen
  • realiseren van (nieuwe) handelingspraktijken,
  • met als doel het samenbrengen en samenwerken op zoek naar betekenis en sociale oplossingen.